نمایش دادن همه 18 نتیجه

اقتصاد روایی رابرت شیلر سعید زرگریان

84,000 تومان

پول چگونه کار میکند انتشارات دی‌کی ترجمه حورا شایسته‌کیا, یاسمین صدری

135,000 تومان

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و ارزش‌گذاری اوراق بهادار جلد اول احمد بدری, استفن اچ . پنمن, سبحان اسکینی . الیاس بدری

139,000 تومان

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و ارزش‌گذاری اوراق بهادار جلد دوم احمد بدری, استفن اچ . پنمن, سبحان اسکینی . الیاس بدری

139,000 تومان

راهنمای شاخص‌های اقتصادی ویراست ششم حمیدرضا ارباب

19,000 تومان

کتاب اقتصاد برای همه اثر دکتر علی سرزعیم

45,000 تومان

کتاب اقتصاد به زبان ساده تالیف لس لیوینگستون ترجمه شادی صدری

35,000 تومان

کتاب اقتصاد رفتاری دامیز ترجمه ثاراسادات میران

136,000 تومان

کتاب اقتصاد مدیریت و راهبردهای تجاری تالیف مایکل آر. بی ترجمه حمیدرضا ارباب

69,000 تومان

کتاب راهبری شرکتی مفاهیم و موردکاوی دکتر بیتا مشایخی

100,000 تومان

کتاب محاسبات کمی مالی تالیف استفن جی. کیلسون ترجمه مهدی خواجه زاده دزفولی

120,000 تومان

کتاب مدیریت سرمایه گذاری جلد اول تالیف بادی، کین، مارکوس ترجمه دکتر سیدمجید شریعت پناهی

250,000 تومان

کتاب مدیریت سرمایه گذاری جلد دوم تالیف بادی، کین، مارکوس ترجمه دکتر روح اله فرهادی شریعتمداری

150,000 تومان

کتاب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺻﻨﺪوق‌ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن محمد مهدی مومن زاده و امین آذریان

120,000 تومان

مالی شرکتی پیشرفته ( رویکرد کاربردی ) احمد بدری – روح اله فرهادی-سارا شهریاری

129,000 تومان

مبانی حسابداری مالی (جلد اول) احمد بدری حمید حقیقت

159,000 تومان

مبانی حسابداری مالی (جلددوم) احمد بدری حمید حقیقت

159,000 تومان

مقدمه ای بر اقتصاد سنجی مالی: تجزیه و تحلیل داده ها در علوم مالی(۱) احمد بدری عبدالمجید عبدالباقی کریس بروکز

79,000 تومان